Friday, October 5, 2007

freebatasuna

Euskal ezker independentistako 20 ordezkari inguru atxilotu dituztela-eta, salaketa kanpaina abiatu dugu.

Adierazpenarekin ados bazaude, bat egin ezazu.

Zure blogean, bat-bateko mezularitzan, epostan, Myspacen, Fotologen... freebatasuna hitza duen post bat idatzi besterik ez duzu egin behar.

Adierazpena:
Konponbide demokratiko baten alde: hitzak soberan daude: freebatasuna

freebatasuna

Ante la detención de cerca de 20 representantes de la izquierda independentista vasca, hemos iniciado una campaña de denuncia.

Si estás de acuerdo con el manifiesto, únete.

Sólo tienes que colgar un post en tu blog, en mensajería instantánea,e-mail, Myspace, Fotolog... con la palabra freebatasuna.

Manifiesto:
Por una solución democrática, sobran la palabras: freebatasuna

freebatasuna

We have started a campaign to report the arrest of near 20 Basque left wing independentist representatives.

If you agree with our manifest, join the campaing.

You just need to publish a post in your blog, instant messenger, e-mail, Myspace, Fotolog... with this word: freebatasuna.

Manifest:
Looking forward to a democratic solution, words are more than enough: freebatasuna

freebatasuna

Davant la detenció de prop de 20 representants de l’esquerra independentista basca, hem iniciat una campanya de denúncia.

Si estàs d’acord amb el manifest, uneix-t'hi.

Només has de penjar un post al teu blog, a la missatgeria instantània, correu electrònic, myspace, fotolog… amb la paraula freebatasuna.

Manifest:
Per una solució democràtica, sobren les paraules: freebatasuna

freebatasuna

Perante a detençom de perto de 20 representantes da esquerda independentista basca, iniciamos umha camapanha de denúncia. Se estás dacordo une-te.

Só tés que pendurar um post no teu blog, mensageria instantánea, e-mail, Myspace, Foto-log... coa palavra freebatasuna.

Manifesto:

Por umha solucçom democrática, as palavras sombram-se: freebatasuna.

Thursday, October 4, 2007

freebatasuna

Debán d´a detenzión d´arredol de 20 representans d´a cucha independentista basca ,emos escomenzipiato una campaña de denunzia.

Si yes d´alcuerdo con o manifiesto ,une-te.
So tiens que colgar un post en o tuyo blog,en mensacheria instantania ,e_mail,Myspace,Fotolog..con a parola freebatasuna

Manifiesto:
Per una soluzión democratica ,sobran as parolas :freebatasuna

freebatasuna

In seguito all'arresto di una ventina di rappresentanti della sinistra indipendentista basca, abbiamo iniziato una campagna di denuncia.

Se sei d'accordo con il manifesto, partecipa.

Devi solo pubblicare un post sul tuo blog, sul tuo messenger, e-mailm Myspace, Fotolog... con la parola freebatasuna.

Manifesto:
Per una soluzione democratica, non servono altre parole: freebatasuna

freebatasuna

Face à la détention d’une vingtaine de représentants de la gauche indépendantiste basque, nous avons lancé une campagne de dénonciation.

Si tu es d'accord avec le manifeste, unis-toi.

Il suffit de mettre un post dans ton blog, sur un réseau de messagerie instantanée, émail, Myspace, Fotolog... avec le mot freebatasuna.

Manifeste : Pour une solution démocratique, les mots sont de trop : freebatasuna

freebatasuna

Perante a detención de preto de 20 representates da esquerda indepentistas basca, iniciamos unha campaña de denuncia.

Se concordas sumate.

Só tes que pendurar un post no teu blog, en mesaxeria instantánea, e-mail, Myspace, Fotolog.... coa palabra freebatasuna.

Manifesto:

Por unha solución democrática, as palabras sobranse: freebatasuna.